Eng Kullanıcı Girişi

UniMsg Toplu E-Posta API

API Tipi
Fonksiyonlar
API Adresi

API Tipi

UNIMSG.ORG entegrasyon API'si sadece SOAP web servisi olarak tasarlanmıştır. SOAP desteği olan programlama dilleri tarafından entegrasyonu için kolay entegrasyon araçları bulunmaktadır. SOAP desteği olmayıp internete ulaşabilen yazılım dilleri tarafından SOAP başlıkları programcı tarafından yaratılarak HTTP Post yöntemi ile entegrasyon yapılabilir.

API Adresi

SOAP destekli yazılım dilleri için wsdl dosyasına http//serveraddress/api?wsdl'dir. Eğer entegre edilen servis için özel bir adres belirtilmezse; serveraddress = stargate.unimsg.org şeklinde olur. Bundan sonraki bölümlerde entegrasyon adresi olarak stargate.unimsg.org kullanılacaktır. 
SOAP desteği olmayan yazılım dilleri için oluşturulmuş olan SOAP başlıklarını içeren doğru formattaki XML ifadesinin POST edileceği adres şu şekildedir: http://stargate.unimsg.org/api
Aşağıda anlatılan fonksiyon detayları programın kabiliyet ve sınırlarını anlayabilmek için önemlidir. Aşağıda verilen açıklamalara ek olarak entegrasyon yapacak programcıya yardımcı olabilmesi açısından java ve. net dillerinde başlangıç projeleri örnek olarak verilmiştir.

Fonksiyonlar

UniMsg API'nin, Userinfo, sendmail, reportbydate ve reportbypacketid olmak üzere 4 adet fonksiyonu bulunmaktadır.

Userinfo:

Kullanıcının adı, kredisi ve e-posta gönderimi yapabileceği adres listesini geri döner. userinforeturn sınıfından bir değer döndürür.
userinfo fonksiyonunun çalışabilmesi için beraberinde verilmesi gereken değişkenler aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Zorunlu
Açıklama
username
String
E
Sistemde tanımlanmış kullanıcı adı
vendorcode
String
E
Sistemde tanımlanmış alt dağıtıcı kodu
password
String
E
Sistemde tanımlanmış parola

userinforeturn
aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
successes
boolean
Yapılan işlemin başarı durumunu belirten bir true, false değeri döner.
errcode
int
Yapılan işlem başarısız ise 0'dan farklı bir değer alır.
errdescription
String
Yapılan işlem başarısız ise oluşan hatanın detay metnini verir.
credit
int
Yapılan işlem başarılı ise kullanıcının kredi bilgisini verir.
fullname
String
Yapılan işlem başarılı ise kullanıcının firma adı bilgisini verir.
contactname
String
Yapılan işlem başarılı ise kullanıcının kontak kişi adı bilgisini verir.
addresspack[]
maddress
Yapılan işlem başarılı ise kullanıcının e-posta adreslerini içeren dizi

maddress
sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
mailaddress
String
E-posta adresi
sendername
String
Görünen isim

sendmail:

Mail gönderimi için kullanılan fonksiyondur. Fonksiyona gönderdiğiniz değerlere karşılık olarak sendmailreturn sınıfından bir değer geri döndürür.

sendmail fonksiyonunun çalışabilmesi için beraberinde verilmesi gereken değişkenler aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Zorunlu
Açıklama
username
String
E
Sistemde tanımlanmış kullanıcı adı
vendorcode
String
E
Sistemde tanımlanmış alt dağıtıcı kodu
password
String
E
Sistemde tanımlanmış parola
description
String
E
Mail gönderimini tanımlayan açıklama alanı. Max: 200 karakter
mailsubject
String
E
Gönderilen mail için alıcı tarafından çıkacak olan konu alanı.
Max: 200 karakter
mailaddress
String
E
Gönderim yapılacak olan e-posta adresi. Sistem yöneticileri tarafından tanımlanır. Birden fazla gönderici adı tanımlanabilir. Bu tanımlardan bir tanesinin adı verilmelidir.
mailtemplate
String
E
Gönderilecek olan e-postanın içerik mesajıdır. Mesaj içerisinde text veya html veriler girilebilir. E-posta tasarımı içerisinde e-posta gönderilecek kişiye özel alanlar gitmesi gerekiyorsa "innerdata" input nesnesinde verilecek olan alan adı e-posta içerisinde @@alanadı@@ şeklinde belirtilmelidir.
Örnek vermek gerekirse innerdata alanında name, surname şeklinde değişkenler verildi ise gönderilecek olan e-posta içerisine;
"Merhaba @@[email protected]@ @@[email protected]@" yazılması durumunda e-posta gönderilecek her kişiye innerdata içerisinden bu alanlar alınarak gönderim yapılacaktır.
E-posta gönderimi içerisine resim eklenmek isteniyor ve bu resim bir http sunucusunda bulunuyor ise bu resmin url'ini vermek yeterlidir. Resim yerel bilgisayarda bulunuyor ve müşterinin bir http sunucusu yok ise eklenecek resimler images[] dosya dizisine konmalıdır. İmajların isimleri e-posta içerisine @@dosyatamadı@@ şekilde verilirse bu resim adresleri uygun şekilde değiştirilerek görüntülenmesi sağlanacaktır.
Örnek olarak,
Max: 9000 karakter.
mailfieldname
String
E
Innerdata sınıfı içerisinde belirtilen ve e-posta gönderilecek kişilerin e-posta adreslerinin bulunduğu alanın adıdır.
innerdata
String[][]
E
Innerdata alanı. E-posta gönderimi yapılacak e-posta adresleri ve e-posta içerisinde görüntülenecek olan özel alanların bulunduğu 2 boyutlu bir dizidir.
Dizi bir grid şeklinde tasarlanmıştır ve gridin ilk satırı değişken adları diğer satırları ise veriyi simgeler.
images
file[]
H
Mail template bölümünde de açıklaması yapıldığı gibi müşterinin kendisine ait bir http sunucusu yok ise veya e-posta içerisine eklenecek olan resim bir http sunucusunda bulunmuyor ise müşterinin e-posta içerisine ekleyeceği resimlerdir. Her resim max. 200 Kb boyutunda olmalı ve max. 10 resim girilmelidir.
attachments
file[]
H
E-posta ekinde dosyalar gönderilmek isteniyor ise gönderilecek dosyaları içeren dizidir. Her dosya max. 200 Kb olabilir ve max. 5 dosya eklenebilir.
startdate
String
H
Gönderilmek istenen e-posta ileri tarihli olarak gönderilmek isteniyor ise doldurulması gereken tarih alanıdır. "YYYY-MM-DD HH-MM-SS" örnek olarak "2012-06-01 13:00:00"

Sendmail
fonksiyonu çağrıldığında geriye dönen sendmailreturn sınıfı aşağıdaki değişkenleri içermektedir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
successes
boolean
Yapılan işlemin başarı durumunu belirten bir true, false değeri döner.
errcode
int
Yapılan işlem başarısız ise 0'dan farklı bir değer alır.
errdescription
String
Yapılan işlem başarısız ise oluşan hatanın detay metnini verir.
packetid
String
Yapılan işlem başarılı ise gönderilen e-postayı raporlayabilmek için geriye dönen tekil değerdir.


reportbydate:

İki tarih arasında yapılan gönderimleri paket bazında listeleyen rapordur. Fonksiyon çağrıldığında reportbydatereturn sınıfında bir değişken döndürür.
sendmail fonksiyonunun çalışabilmesi için beraberinde verilmesi gereken değişkenler aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Zorunlu
Açıklama
username
String
E
Sistemde tanımlanmış kullanıcı adı
vendorcode
String
E
Sistemde tanımlanmış alt dağıtıcı kodu
password
String
E
Sistemde tanımlanmış parola
firstdate
String
E
İstenen raporun başlangıç tarihidir. 
"YYYY-MM-DD HH-MM-SS" örnek olarak "2012-06-01 13:00:00"
lastdate
String
E
İstenen raporun bitiş tarihidir.  
"YYYY-MM-DD HH-MM-SS" örnek olarak "2012-08-01 13:00:00"

Fonksiyon çağrıldığında geriye dönen reportbydatereturn sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
successes
boolean
Yapılan işlemin başarı durumunu belirten bir true, false değeri döner.
errcode
int
Yapılan işlem başarısız ise 0'dan farklı bir değer alır.
errdescription
String
Yapılan işlem başarısız ise oluşan hatanın detay metnini verir.
packetreport[]
packetreport
Yapılan işlem başarılı ise packetreport sınıfında bir dizi içerir.

packetreport
sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
packetid
String
Pakete ait tekil sembol
mailaddress
String
Gönderim yapılan e-posta adresi
sendername
String
Gönderim yapılan e-posta adresinin karşı tarafta görüntülenen adı
senddate
String
Sisteme gönderim tarihi
startdate
String
E-postanın alıcılara gönderilmeye başladığı tarih
description
String
E-posta kampanyasının açıklaması
mailsubject
String
Gönderilen e-postalarda konu kısmında görüntülenen değer
mailcount
int
Gönderilen e-posta adresi
status
int
Gönderilen e-posta paketinin durumu:
0 Beklemede
1 Gönderim tamamlandı
9 Gönderiliyor


reportbypacketid:

Gönderilen bir e-postaya ait gönderim durumu, okunma, tıklanma ve listeden çıkma durumlarını detaylı olarak listeleyen fonksiyondur. reportbypacketidreturn sınıfında bir değer döndürür.
reportbypacketid fonksiyonunun çalışabilmesi için beraberinde verilmesi gereken değişkenler aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Zorunlu
Açıklama
username
String
E
Sistemde tanımlanmış kullanıcı adı
vendorcode
String
E
Sistemde tanımlanmış alt dağıtıcı kodu
password
String
E
Sistemde tanımlanmış parola
packetid
String
E
E-posta gönderim paketini simgeleyen tekil ifade

Reportbypacketidreturn sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
successes
boolean
Yapılan işlemin başarı durumunu belirten bir true, false değeri döner.
errcode
int
Yapılan işlem başarısız ise 0'dan farklı bir değer alır.
errdescription
String
Yapılan işlem başarısız ise oluşan hatanın detay metnini verir.
emailreport[]
emailreport
E-posta gönderimine ait gönderilen kişilerin listesi, gönderim veya hata durumları okuma durumlarını içeren raporun yer aldığı sınıftır.
readreport[]
readreport
E-posta gönderimine ait okuyan kişilerin hangi tarihlerde ve hangi IP'lerden okuduklarının listesini içeren sınıftır.
linkreport[]
linkreport
E-posta içerisinde yer alan linklerden hangi e-postalarda hangi linklere ne zaman tıkladığını içeren sınıftır.
unsubscribereport[]
unsubscribereport
E-posta gönderim listesinden çıkmak isteyen kişilerin listesini içeren sınıftır.

emailreport sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
messageid
String
Gönderilen e-postaya ait tekil ifadedir
email
String
Gönderilen e-posta adresi
status
int
Gönderilen e-postanın durumu.
0 e-posta karşı sunucuya gönderilmeyi bekliyor
1 e-posta karşı sunucuya gönderildi
2 e-posta okundu
3 e-posta karşı sunucuya gönderilemedi
returncode
String
Eğer status 3 ise SMTP hata kodunu içerir
returnvalue
String
Eğer status 3 ise SMTP hata mesajını içerir
readcount
int
Eğer status 2 ise kaç kere okunduğunu içerir
createdate
String
E-postanın yaratıldığı tarih
senddate
String
E-postanın gönderildiği tarih
lastreaddate
String
Son okuma tarihi

readreport sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
messageid
String
Gönderilen e-postaya ait tekil ifadedir
email
String
Gönderilen e-posta adresi
readdate
String
Okunduğu tarih
readip
String
Okunduğu IP

linkreport sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
messageid
String
Gönderilen e-postaya ait tekil ifadedir
email
String
Gönderilen e-posta adresi
url
String
Tıklanan url
clickdate
String
Tıklama tarihi

unsubscribereport sınıfı aşağıdaki gibidir:
Alan Adı
Tipi
Açıklama
messageid
String
Gönderilen e-postaya ait tekil ifadedir
email
String
Gönderilen e-posta adresi
requestdate
String
Üyelikten ayrılma talep tarihi

UniMsg Toplu E-Posta Api Örnek Kodları

UniMSG.Net Projesi
UniMSG Java Projesi
Kullanıcı
UniMsg Toplu E-Posta Programı'nı kullanmak için hemen Başvuru Formu'nu doldurunuz.

Hemen Başvur
Bayilik
UniMsg Toplu E-Posta Bayisi olmak için hemen Başvuru Formu'nu doldurunuz.

Hemen Başvur
Anahtar Kelimeler
unimsg toplu e-posta api,unimsg toplu e-mail api,toplu e-posta çözüm geliştiriciler,toplu e-mail çözüm geliştiriciler,toplu e-posta api entegrasyonu
Duyurular
Toplu E-Posta
Toplu E-Posta Nedir?
Toplu E-Posta'nın Önemi
Toplu E-Posta'nın Avantajları
E-Posta İle Pazarlama
UniMsg Toplu E-Posta
UniMsg Toplu E-Posta Çözümü
Neden UniMsg?
Kimler Kullanır?
Sistem Gereksinimleri
Ücretlendirme
Kullanmaya Başlamak
UniMsg Toplu E-Posta Tanıtım Dokümanı
Bayilik Programı
UniMsg Bayilik Programı
Bayi Olmak İçin Nedenler
Nasıl Bayi Olabilirim?
Destek
UniMsg Toplu E-Posta API
SSS
Hakkımızda
Mobildev
Stratejik Ortaklıklarımız
İnsan Kaynakları
Sertifikalarımız
Üyeliklerimiz
Web Sitelerimiz
Blog
Sosyal Ağlar
Duyurular
Bize Ulaşın
UniMsg ile birlikte verilen Toplu E-Posta hizmeti, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ad ve hesabına Mobildev İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilmektedir.